miercuri, 20 iunie 2012

Penticostalii din Corint sau Corintul dintre penticostali


Manifestarea Darurilor Duhului Sfânt în închinarea publică.În articolul precedent, am arătat că potrivit Scripturii, Darurile Duhului Sfânt au valori diferite; cu cât sunt mai folositoare altora, cu atât sunt mai valoroase. În pasajul din 1Corinteni pisprezece, ni se spune limpede că În Biserică, în închinarea publică a Bisericii trebuie folosite doar darurile cele mai valoroase, dar și acestea supuse unei ordini și autorități.

Știm din Faptele Apostolilor 2:42 că stâlpii închinării bisericii au fost și trebuie să fie învățătura Apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Pentru a stărui în acestea, ne sunt date câteva principii pentru manifestare în închinarea Bisericii.1. Libertate în participare. ,, Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească” (1Cor.14.26). Astfel, ficare (sau oricare dinte credincioși), poate participa cu o cântare, o îndemnare, o încurajare, o mărturie ziditoare, o descoperire, o traducere a vorbirii în limbi etc. ,, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl”(Coloseni 3:16).2. Chiar dacă avem cu toții libertatea de a participa, trebuie să o facem urmărind un dublu scop: proslăvirea lui Dumnezeu, și zidirea celorlalți (1Cor. 12:7, 14.12,16). Adeseori am auzit diferite persoane, după o slujire jalnică, scuzându-se că de fapt, chiar dacă n-a fost prea reușită cântarea sau poezia, ei au făcut-o pentru Dumnezeu. În cazul acesta se fac două greșeli. Prima este că avem impresia că pentru Dumnezeu este bine fie cum, iar a doua greșeală este că se pierde din vedere scopul zidirii celorlalți. Dacă slujirea mea nu întărește credința celorlalți, nu aduce încurajare, ajutor spiritual, mângăiere, creștere în cunoașterea Cuvântului, atunci mai bine tac.3.Acceptarea limitelor impuse de Duhul Sfânt prin Scripturi. ,, Dacă sunt unii, care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând: şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu. Cât despre prooroci, să vorbească doi sau trei, şi ceilalţi să judece. Şi dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel dintâi să tacă. Fiindcă puteţi să proorociţi toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi” (1Cor.14.27-31).

Observăm câteva limite care adesea sunt neglijate. În primul rând trebuie să ne limităm la scop (zidirea celorlalți). Dacă nu putem atinge ținta aceasta, mai bine ne abținem (v.28). În al doilea rând este necesară o limitare a numărului celor care să participe. Dacă sunt douăzeci de proroci, predicatori sau învățători, nu este necesar să vorbească toți. Potrivit versetului 27, nu cred că se are în vedere fixarea unui număr exact de ,,doi sau cel mult trei, fiecare la rând”, ci mai degrabă ni se impune limitarea la un număr rezonabil de vorbiri într-o întâlnire. În al treilea rând, observăm indicarea limitei și în ce privește timpul (v.30). ,,Ai vorbit destul, lasă și pe altul”. În general avem problema că nu știm când să încheiem. Acestă limită ne impune o pregătire mai temeinică în concentrarea și comunicarea ideilor. De asemenea ne avertizează că trebuie să fim atenți la reacțiile ascultătorilor, care ne spun când am cam depășit limita.

Consider că ar trebui reevaluată afirmația adesea folosită în unele biserici: ,,cât dă Domnul”. Pentru că dacă suntem sinceri, noi nu putem duce cât dă Domnul. Atunci să ne limităm la atât cât este Biserica în stare să primească, nu la cât suntem noi în stare să dăm.4. Spiritualitate, nu spiritism. ,, Duhurile proorocilor Sunt supuse proorocilor”(v.32). Am văzut deja că Duhul Sfânt dă daruri indivizilor, pentru îndeplinirea unui scop (zidirea spirituală a comunității). Dar omul folosește darul spiritual după credința lui, după înțelepciunea lui și după disponibilitatea lui (Romani 12.6-8). Omul are libertate în folosirea darului. Chiar dacă Duhul Sfânt este Suveranul, omul este liber în exercitarea darurilor.

În spiritism omul este posedat, este luat în stăpânire de duhuri pe care nu le poate controla, ci ele îl controlează pe om. Dar în lucrarea spirituală a Bisericii, nu se întâmplă așa ceva. În spiritualitatea creștină omul stăpânește darul, acesta fiind o unealtă pe care o avem la dispoziție pentru lucrare. În spiritism, duhul stăpânește omul, fiind unealta la dispoziția duhului.

Acesta este un aspect care ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că unii care pretind a lucra cu Duhul lui Dumnezeu, lasă uneori impresia că nu ei, ci o forță spirituală vorbește prin ei și nu se pot abține, trebuie să vorbească tot ce duhul vorbește prin ei. Am fost șocat când un așa zis proroc care mi-a vorbit odată, când l-am întrebat despre mesaj (foarte neclar) mi-a răspuns că nu mai știe ce a prorocit pentru că nu el, ci Dumnezeu a vorbit prin el.5. Ordine și pace în închinare. ,, Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinţilor” (1Cor14:33).

Știm foarte bine că Dumnezeu conduce Biserica Sa, aceasta având un singur Cap Isus Cristos. El conduce și noi trebuie să ne supunem. La capitolul unsprezece din Întâi Corinteni, ne sunt prezentate cele două linii de autoritate prin care Domnul Isus îi conduce pe credincioși: familia (Cristos Capul bărbatului, bărbatul capul femeii care împreună își conduc copiii); Biserica în care Cristos conduce prin slujitorii rânduiți în acest scop. Toți trebuie să se supună rânduielii lui Dumnezeu, oricât de mari proroci ar fi, sau poate cu atât mai mult. ,, Dacă crede cineva că este prooroc sau însuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a Domnului” (1Cor.14:37).

Păstorii, prezbiterii și diaconii au datoria de a avea grijă ca toate principiile Scripturii să domine în Bisericile locale. Ei ar trebui chiar să-i confrunte cu seriozitate pe cei care nu dau dovadă de ascultare, supunere și bun simț.6.Este nevoie de supraveghere atentă asupra manifestării Darurilor Duhului Sfânt. Încă din vremea lui Moise, cercetarea prorocilor si a prorociilor era poruncă de la Dumnezeu (Deuteronom 13.1-5; 18:15-22). Domnul Isus ne atrage atenția asupra prorocilor mincinoși spunându-ne că nu orice are lână este oaie, nu orice pom face roade bune și nu orice proroc este cu adevărat proroc (Matei 7: 15-20). Apostolul Pavel în pasaje ca cel din 1 Tesaloniceni 5:19-21, precum și Ioan la Prima Epistolă 4:1 ne atrag atenția că nu trebuie să primim orice, oricum, ci este nevoie de o cercetare atentă a manifestării spirituale.

Este nevoie de cercetare, deoarece un mesaj care se pretinde a fi un mesaj inspirat, poate veni din cel puțin trei surse: 1. de la persoana care vorbește. Eu însumi am întâlnit persoane care nu au putut spune dacă mesajul vine chiar de la Dumnezeu, sau din propria lor imaginație; 2. de la cel rău așa cum s-a întâmplat în Filipi (Fapte 16:16-18); 3. de la Dumnezeu după cum este de dorit.  

Cercetarea trebuie făcută la trei niveluri: 1. mesagerul. Este el o persoană cu un caracter integru? Este acel pom cu roade, așa cum spune Domnul Isus? Se văd roadele în viața lui, în familia lui, în biserică? Aici avem o mare problemă cu unii care vin în biserică fără să-i cunoaștem. Este o categorie de proroci itineranți sau ambulanți care umblă din loc în loc. Problema este că nu-i cunoaște nimeni, și nu se poate avea o dovadă a vieții lor în ascultare de Dumnezeu; 2. mesajul. Este mesajul în armonie cu Scriptura? Atinge scopul zidirii, sfătuirii și mângăierii, sau dărâmă, înspăimântă și tulbură?; 3. manifestarea. Este potrivită cu principiile prezentate de Duhul Sfânt în textul din 1Cor. 14?

Dar cine judecă?

În primul rând cercetarea trebuie să fie personală. Orice om cu bune intenții, cu teamă de Dumnezeu și cu bun simț, trebuie să-și pună el însuși problema asupra sursei, mesajului și a manifestării. Cred că oricine are o experiență spirituală ar trebui să supună acea experiență unui studiu serios a punctului de vedere biblic. De exemplu, dacă aș începe să visez visuri, m-aș pune să studiez tot ce spune Biblia în legătură cu visele.

În al doilea rând trebuie să mă supun cercetării celorlalți (1Corinteni 14:29). Un rol important avându-l păstorii, prezbiterii și diaconii. Dacă o persoană care pretinde că are un dar de la Dumenzeu, nu este posibil că acesta să vină împotriva conducerii bisericii. Prezbiterii sunt cei care au sarcina de a supraveghea și de a păstorii turma lui Dumnezeu, pe care trebuie să o păzească de acei lupi răpitori din afară sau chiar dinăuntrul Bisericii (Fapte 20: 28-30, 1Petru 5:1-2). Ei trebuie să aibă aibă grijă ca cei care slujesc în biserică să fie oameni cu o bună mărturie, care vorbesc lucruri ziditoare nu stricate, și care se integrează în ordinea Bisericii.

Râvnește șă fii tu însuți un dar, mai mult decât să ai un dar. Nu disprețui Biserica, ordinea și pacea dorite și stabilite de Dumnezeu, ci fii primul în supunere.      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu